Organisaties | Outplacement

Als coach begeleid ik ook outplacementtrajecten. De doelgroep van deze trajecten betreft mensen die ontslagen zijn of ontslag gaan krijgen.

Via bedrijven of personen komt vaak de aanvraag binnen voor een outplacementtraject dat altijd maatwerk is. Tijdens het intakegesprek nemen we de situatie en de beleving van het ontslag door om dit vervolgens te gaan vertalen naar vervolgstappen. Deze kunnen liggen in een stuk verwerking en de acceptatie hiervan om vervolgens het proces van oriënteren en solliciteren in te gaan. Het proces en het tempo van de kandidaat zijn hierin grotendeels leidend al wordt de voortgang zeker bewaakt. Uitgangspunt is dat we vanuit het gevoel gaan werken naar een volgende loopbaanstap.

gesprek
coaching 1

Re-Integratie

Deze doelgroep van deze trajecten bestaat uit mensen die uitgevallen zijn als gevolg van fysieke en/of psychische klachten en vallen binnen de ziektewet.

Vanuit de ziektewet gaan ze op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving en zij zoeken ondersteuning op het gebied van solliciteren in alle denkbare vormen. Vaak wordt aan de hand van een Plan van Aanpak/Functionele Mogelijkhedenlijst gewerkt om nieuw passend werk te vinden. De stappen die hierin worden gemaakt zijn maatwerk en toegesneden op de behoefte van de persoon. Dit kan zijn het verwerken van het verlies van hun baan, het schrijven van een goed cv en persoonlijke brief, maar ook netwerken, persoonlijke presentatie, opstarten van een eigen bedrijf, etcetera. Een beroepskeuzetest kan onderdeel of vertrekpunt zijn van deze trajecten.

Voor alle trajecten geldt dat gedurende het hele traject intensieve coaching en nazorg plaatsvindt.

Extern Vertrouwenspersoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij. De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Anyway Coaching is ook inzetbaar als extern vertrouwenspersoon.

coaching gesprek 04