Organisaties | Re-integratie

Deze doelgroep van deze trajecten bestaat uit medewerkers die uitgevallen zijn voor hun werk als gevolg van functionele beperkingen.

Na het eerste ziektejaar moeten ze op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving. Anyway coaching biedt, in de vorm van een 2despoor traject, ondersteuning op het gebied van solliciteren en het toetreden tot de arbeidsmarkt. Met behulp van de functionele mogelijkheden en het arbeidsdeskundig advies, wordt toegewerkt naar nieuw passend werk. De stappen die hierin worden gemaakt zijn maatwerk en toegesneden op de behoefte van de persoon. Dit kan zijn het verwerken van het verlies van hun baan, het schrijven van een goed cv en persoonlijke brief, maar ook netwerken, persoonlijke presentatie, opstarten van een eigen bedrijf, etcetera. Een beroepskeuzetest kan onderdeel of vertrekpunt zijn van deze trajecten.

coaching 1