Organisaties | Extern vertrouwens­persoon

Als werkgever wilt u uw werknemers een sociaal veilige werkplek bieden zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon helpt hierbij.

Als vertrouwenspersoon vangt Anyway Coaching medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Uitgangspunt hierbij is een vertrouwelijke relatie met uw werknemer, waarbij de werknemer de regie houdt in het delen van deze informatie.

coaching gesprek 04