Particulieren | Re-integratie

Deze doelgroep van deze trajecten bestaat uit mensen die uitgevallen zijn als gevolg van fysieke en/of psychische klachten en vallen binnen de ziektewet.

Vanuit de ziektewet gaan ze op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving en zij zoeken ondersteuning op het gebied van solliciteren in alle denkbare vormen. Vaak wordt aan de hand van een Plan van Aanpak/Functionele Mogelijkhedenlijst gewerkt om nieuw passend werk te vinden. De stappen die hierin worden gemaakt zijn maatwerk en toegesneden op de behoefte van de persoon. Dit kan zijn het verwerken van het verlies van hun baan, het schrijven van een goed cv en persoonlijke brief, maar ook netwerken, persoonlijke presentatie, opstarten van een eigen bedrijf, etcetera. Een beroepskeuzetest kan onderdeel of vertrekpunt zijn van deze trajecten.

Voor alle trajecten geldt dat gedurende het hele traject intensieve coaching en nazorg plaatsvindt.

great things