Particulieren | Outplacement

Als coach begeleid ik ook outplacementtrajecten. De doelgroep van deze trajecten betreft mensen die ontslagen zijn of ontslag gaan krijgen.

Via bedrijven of personen komt vaak de aanvraag binnen voor een outplacementtraject dat altijd maatwerk is. Tijdens het intakegesprek nemen we de situatie en de beleving van het ontslag door om dit vervolgens te gaan vertalen naar vervolgstappen. Deze kunnen liggen in een stuk verwerking en de acceptatie hiervan om vervolgens het proces van oriënteren en solliciteren in te gaan. Het proces en het tempo van de kandidaat zijn hierin grotendeels leidend al wordt de voortgang zeker bewaakt. Uitgangspunt is dat we vanuit het gevoel gaan werken naar een volgende loopbaanstap.

changce