Particulieren | Life coaching

Grenzen kunnen voelen durven stellen is een van de uitdagingen die iedereen wel eens tegenkomt in het leven. Als je kijkt naar de de patronen die zijn ontwikkeld in het leven en die nog steeds bepalend zijn in wat je kiest en doet, dan bepalen die voor een groot deel de manier waarop je in het leven staat.

Het gaat uit van een gezonde en een ongezonde ik kunnen ervaren, voelen wie je bent en waar je voor wilt staan. Samen met de coachee wordt onderzocht wat dient en wat niet langer dient om te komen tot een nieuwe balans in werk en privé.

Interventies hierbij zijn o.a., Systemisch werk, Voice Dialogue, Rouwverwerking en de Matrix Methode.

life coaching
changce

Outplacement

De doelgroep van deze trajecten betreft mensen die ontslagen zijn of ontslag gaan krijgen.

Via bedrijven of personen komt vaak de aanvraag binnen voor een outplacementtraject dat altijd maatwerk is. Tijdens het intakegesprek nemen we de situatie en de beleving van het ontslag door om dit vervolgens te gaan vertalen naar vervolgstappen. Deze kunnen liggen in een stuk verwerking en de acceptatie hiervan om vervolgens het proces van oriënteren en solliciteren in te gaan. Het proces en het tempo van de kandidaat zijn hierin grotendeels leidend al wordt de voortgang zeker bewaakt. Uitgangspunt is dat we vanuit het gevoel gaan werken naar een volgende loopbaanstap.

Re-Integratie

Deze doelgroep van deze trajecten bestaat uit mensen die uitgevallen zijn voor het eigen werk, als gevolg van fysieke en/of psychische klachten en vallen onder de Wet Verbetering Poortwachter.

Vanuit de ziektewet gaan we op zoek gaan naar een nieuwe werkomgeving. Hierbij wordt ondersteuning geboden op het gebied van solliciteren in alle denkbare vormen. Vaak wordt aan de hand van een Arbeidsdeskundig Rapport en Functionele Mogelijkhedenlijst gewerkt om nieuw passend werk te vinden. De stappen die hierin worden gemaakt zijn maatwerk en toegesneden op de behoefte van de persoon. Dit kan zijn het verwerken van het verlies van hun baan, het schrijven van een goed cv en persoonlijke brief, maar ook netwerken, persoonlijke presentatie, opstarten van een eigen bedrijf, etcetera. Een assessment kan onderdeel of vertrekpunt zijn van deze trajecten.

Voor alle trajecten geldt dat gedurende het hele traject intensieve coaching en nazorg plaatsvindt.

great things
reading en healing anyway coaching

Reading & Healing

De doelgroep van reading en healing bestaat uit mensen die een in contact willen komen met een diepere laag in zichzelf.

De sessies van healing en reading brengen balans tussen lichaam, hoofd, geest en ziel. Een Reading geeft inzicht in jezelf en wat je in het leven mag doen vanuit je zielswezen. Hiermee kun je meer inzicht en helderheid in jezelf vinden. De healing ondersteunt bij het loslaten, opvullen en in balans brengen van je energie. Hoe het werkt valt niet uit te leggen en is niet zo belangrijk, het effect daarentegen wel omdat het je dichter bij jezelf brengt. Je kunt je kalmer, enthousiaster, vrolijker, vitaler of ontspannen voelen. De vraag hierbij kan algemeen zijn of met een specifiek thema.